Uroczystość zakończenia roku techników dentystycznych

30 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia nauki uczniów V semestru kierunku technik dentystyczny. Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska wraz z opiekunem semestru Panem Dariuszem Dubowskim wręczyli sześciu osobom świadectwa ukończenia szkoły. Przeprowadzone zostało ślubowanie absolwentów. Uczennica kierunku technik masażysta złożyła osobom kończącym naukę w naszej szkole życzenia sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Głos zabrała również przedstawicielka absolwentów, która na ręce Pani Dyrektor podziękowała Gronu Pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i przygotowanie do wykonywania zawodu. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Martyna Koryś.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.