Wojewódzka konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie 06.06.2018r. odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął p. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konferencja była odpowiedzią na wytyczony do realizacji w bieżącym roku szkolnym priorytet Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Celem konferencji było również promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych, rozwijanie współpracy bibliotekarzy województwa lubelskiego.

Współorganizatorem konferencji było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W organizację konferencji włączyły się również: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

W konferencji wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego oraz medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego. P. Jan Kozioł – Kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazał list Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym Pan Sławomir Sosnowski podziękował organizatorom konferencji za podjęcie tak ważnej tematyki oraz wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmocnienia roli bibliotek szkolnych w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego.

W pierwszej części spotkania pracownicy bibliotek wysłuchali wystąpień prelegentów. Zagadnienie prawa autorskiego w pracy nauczyciela bibliotekarza omówiła pani Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Pan Maciej Sztorc, z tejże placówki, przedstawił wykład dotyczący internetowych źródeł informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej.
Ofertę oprogramowania „w chmurze” zaprezentował pan Aleksander Radwański. Prelekcję „Wizerunek biblioteki szkolnej w cyberprzestrzeni” poprowadziła pani Anna Mieszkowska z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

Drugą część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe przeprowadzone  w formie stolików eksperckich, które były okazją do wymiany doświadczeń
w zakresie wykorzystywania Internetu w pracy bibliotek szkolnych. Warsztaty poprowadziły: p. Joanna Kapitaniuk i p. Elżbieta Szczęśniak z Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie, p. Sylwia Gajda i p. Renata Kożuch- Sierociuk z Biblioteki IV LO w Łukowie oraz p. Anna Mieszkowska i p.Anna Wiąckiewicz.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy. Poruszane tematy były odpowiedzią na aktualne problemy związane z cyberbezpieczeństwem w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie konferencji głos zabrała p. Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, która podziękowała za możliwość udziału w tak ciekawej i bardzo dobrze zorganizowanej  konferencji. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na owocną współpracę jej biblioteki ze Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie, w ramach planu wspomagania w obszarze: Kształtowanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inicjatorem i osobą odpowiedzialną za organizację konferencji była  p. Anna Wiąckiewicz, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Policealnej
– Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie, przy pomocy i ogromnym wsparciu pani Dyrektor Anny Sołtyszewskiej.

W organizację konferencji włączyli się również: p. Agnieszka Rościńska – kierownik Internatu, p. Ewa Dębowska – Kierownik Gospodarczy, pracownicy obsługi oraz nauczyciele: p. Agnieszka Zaniewicz i p. Mariola Sulej z uczennicami kierunku technik usług kosmetycznych.

Oprac. Anna Wiąckiewicz

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.