Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

W dniu 15 czerwca 2019 roku  nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie zostały przeprowadzone Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Inicjatorem i organizatorem zawodów, nad którymi Honorowy Patronat objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, była Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza  Korczaka w Łukowie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Nasz Region” z Łukowa.

 

Zawody Nordic Walking były zwieńczeniem prowadzonej od 2017 roku w naszej szkole innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”. Głównym celem innowacji było wskazanie alternatywnych form uprawiania aktywności fizycznej przez całe życie, ze szczególnym naciskiem na uprawianie coraz modniejszej dyscypliny sportowej – Nordic Walking, Głównym beneficjentem innowacji była młodzież realizująca przedmiot wychowanie fizyczne w rocznym i dwuletnim cyklu kształcenia.

Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 km i 10 km, w  trzech konkurencjach dla kobiet i mężczyzn:

  • w wieku do 18 lat – kobiety mężczyźni,

kategoria wiekowa: do 14 lat kobiety,

do 14 lat mężczyźni,

15 – 18 lat kobiety

15-18 lat  mężczyźni

  •  w wieku powyżej 19 lat kobiety,

kategoria wiekowa: 19 – 39 lat kobiety

19 – 39 mężczyźni,

40+ kobiety

40+

  • powyżej 19 lat mężczyźni,

kategoria wiekowa: 19 – 39 mężczyźni,

40+ mężczyźni

W kategorii niepełnosprawni open kobiety i niepełnosprawni open mężczyźni nie zgłosili się zawodnicy.

 

 

Do zawodów zgłosiło się 56 zawodników:  48 rywalizujących na dystansie 5 km
i 8 na dystansie 10 km.. Zawodnicy reprezentowali Stowarzyszenia Nordic Walking
z województwa lubelskiego (z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca, Białej Podlaskie, Żelechowa)) i mazowieckiego (z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Warszawy, Kutna) oraz szkoły z miasta Łuków.

Trasa zawodów przebiegała wokół niecki zalewu Zimna Woda, którego obwód wynosił 2,5 km/ pętla. Zawodnicy mieli do pokonania 2 lub 4 pętle w zależności od zadeklarowanego dystansu. Na trasie rozstawione były 4 punkty nawadniania, średnio co
600 m, przy których znajdowały się osoby z apteczkami pierwszej pomocy wykwalifikowane do udzielenia zawodnikom pomocy przedmedycznej. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy medyczni z karetką pogotowia stacjonującą przy biurze zawodów. Ponadto zawodnicy zostali objęci ubezpieczeniem na czas trwania zawodów. Przed przystąpieniem do zawodów każdy z uczestników podpisał klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na publikację wizerunku w celach promocyjnych zawodów oraz oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwał zespół sędziowski:

Sędzia główny – Beata Osak – Sędzia/instruktor Nordic Walking, Stowarzyszenia Chodzę z sercem Radzyń Podlaski

Sędzia Barbara Wilczyńska – sędzia/instruktor Nordic Walking, Prezes Stowarzyszenia Aktywni z Pasją

Sędzia Agnieszka Zaniewicz – Sędzia/instruktor Nordic Walking reprezentantka organizatorów

Sędzia na trasie (lotny) Krystyna Olszańska – sędzia/ instruktor Nordic Walking, Klub Biegacza Biała Bieg – Biała Podlaskaa/NoWi Siedlce

 

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy dokonali opłaty startowej w ramach której zabezpieczono elektroniczny pomiar czasu (dokonywany przez firmę Time2Go z Białej Podlaskiej),  wynajem sanitariatów i wodę dla uczestników na punkty nawodnienia.

 

Zwycięzcom w poszczególnych dystansach i kategoriach wiekowych  wręczono puchary – za I miejsce ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, za II i III miejsce ufundowane przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe
im. J. Korczaka w Łukowie.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali również pamiątkowe medale ufundowane przez Burmistrza miasta Łuków. Wśród zawodników rozlosowano również zestawy upominkowych gadżetów przekazanych na ten cel przez Starostę Powiatu Łukowskiego
i Burmistrza Miasta Łuków.

Organizację zawodów wsparli także sponsorzy:

– Firma Agro – Top Sp.zoo, przekazując własne wyroby regionalne na posiłek regeneracyjny
dla zawodników,

– PSS Społem Łuków przekazało rogale maślane do pakietów startowych dla zawodników,

– Firma Klub Zdrowego Stylu Życia zakupiła polisę ubezpieczeniową dla zawodników
oraz pokryła koszt czasu pracy ratowników medycznych,

– Pan Andrzej Litwin udostępnił nieodpłatnie karetkę pogotowia ratunkowego.

Transmisję z zawodów nagrała stacja lokalnej telewizji Master TV Łuków, przekazując również materiały do TVP. Zainteresowanie imprezą sportową wykazali również przedstawiciele prasy.

 

Szkoła Policealna  – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie dziękuje wszystkim, którzy wsparli organizację imprezy  i przyczynili się do uświetnienia tak ważnego  wydarzenia, jakim były Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, realizowane pod Jego Honorowym Patronatem.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.