Współpraca z Łukowskim Ośrodkiem Kultury

Warsztaty
foto: SPMSZ Lukow

22 maja w sali widowiskowej ŁOK odbyły się warsztaty dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Praktyczne postępowanie w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia”. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Kołodziej – nauczyciel Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. Warsztaty były kontynuacją wykładu, który odbył się 27 marca br. I stanowił ł teoretyczne wprowadzenie do temat.

Uczestnicy pokazu mogli przećwiczyć na fantomach techniki udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zadławień, zasłabnięć i omdleń. Nie zabrakło również ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także pozycji bocznej ustalonej w przypadku utraty przytomności. Spotkanie było okazją do aktualizacji wiedzy dotyczącej pomocy przedmedycznej oraz  wymiany doświadczeń.

Informacja i fotogaleria na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury:

https://www.lok.lukow.pl/artykul/4140,warsztaty-dla-sluchaczy-lutw-praktyczne-postepowanie-w-naglych-przypadkach-zagrozenia-zdrowia-i-zycia

Informacje w lokalnych mediach:

https://telewizja.lukow.pl/2023/05/26/warsztaty-dla-seniorow/

www.lukow.podlasie24.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.