Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

25 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą przygotował Samorząd Uczniowski.
Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska, wraz z wychowawcami semestrów kończących szkołę z kierunków:  technik usług kosmetycznych – forma dzienna i zaoczna, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy, wręczyła świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i dyplomy najlepszym słuchaczom. Absolwenci, którzy wyróżnili się postawą zawodową, wiedzą i wysokim poziomem umiejętności zawodowych otrzymali listy referencyjne. Przedstawicielki osób kończących szkołę złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, następnie podziękowały nauczycielom za trud włożony w ich naukę, a zwłaszcza w przygotowanie do egzaminu zawodowego. W imieniu nauczycieli, absolwentów pożegnała Pani Monika Celińska.

Pani Kierownik Małgorzata Przeździak odczytała list Ministra Edukacji i Nauki z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W drugiej części uroczystości, podsumowana została praca szkoły w II semestrze.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.