Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia okresu czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz. U. z 2020r. poz. 742)


zarządza się:

§ 1
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa wydłużyć czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie do dnia 24 maja 2020r..
§ 2
W w/w okresie szkoła kontynuuje realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych systemem kształcenia na odległość. Dotyczy to również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.
§ 3
Nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych we wcześniejszych zarządzeniach dotyczących postępowania mającego na celu ograniczenie narażenia na zachorowanie i zapobieganie zakażeniom COVID – 19.

§ 4

1. Z uwagi na brak możliwości odbycia przez słuchaczy praktyki zawodowej w warunkach naturalnych (u Pracodawców), zobowiązuje się Kierownika szkolenia praktycznego do analizy terminów i sposobu organizacji praktyki zawodowej planowanej do realizacji w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 i dokonania koniecznych modyfikacji w zakresie jej organizacji
w kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny, tak by wszystkie godziny zaplanowanych praktyk były możliwe do wykonania
do zakończenia roku szkolnego.
2. Nauczycieli realizujących praktyki zawodowe zobowiązuje się do kontaktu z Kierownikiem szkolenia praktycznego w celu uzgodnienia terminów oraz jak najbardziej efektywnych metod przeprowadzenia praktyki zawodowej w zmienionych warunkach kształcenia na odległość.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Anna Sołtyszewska
Dyrektor
Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego
im. Janusza Korczaka w Łukowie

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.