Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871)

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.