Zarządzenie nr 24 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 03 .06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990)

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.