Kadra

Dyrektor mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Małgorzata Przeździak

Kierownik internatu mgr Agnieszka Rościńska

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

mgr Monika Celińska
mgr Anna Kupińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Anna Rola
lic. Mariola Sulej
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Krystyna Ambroziak
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Maria Biernacka
lek. med. Beata Bilińska
lic. Justyna Dąbrowska
mgr Dariusz Dubowski
mgr Maciej Fajzetel
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
lic. Elżbieta Kalacińska
mgr Genowefa Kołodziejczyk
mgr Katarzyna Kutnik
mgr Michał Łukasiewicz
mgr Anna Mateńka
mgr Jolanta Michalska
mgr Dorota Miernicka
mgr Joanna Mucha
mgr Grzegorz Osial
mgr Hanna Szyndler
mgr Ewa Wysokińska
mgr Paweł Zemło