Kadra

Dyrektor mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Małgorzata Przeździak

Kierownik internatu mgr Agnieszka Rościńska

Doradca metodyczny mgr Anna Mikołajewska

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

mgr Monika Celińska
mgr Anna Kupińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Anna Rola
lic. Mariola Sulej
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Krystyna Ambroziak
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Maria Biernacka
lek. med. Beata Bilińska
lic. Justyna Dąbrowska
mgr Dariusz Dubowski
mgr Halina Grzeszczuk
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
mgr Justyna Łazuga
mgr Anna Mateńka
mgr Joanna Mucha
mgr Grzegorz Osial
mgr Jolanta Osińska
mgr Anna Sójka
mgr Renata Pawlikowska
mgr Ewa Wysokińska
mgr Paweł Zemło