INTERNAT 

Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą;  integralną częścią Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka  w Łukowie.

Przeznaczony głównie dla uczniów Szkoły Policealnej, ale mogą w nim mieszkać także uczniowie szkół średnich z terenu miasta, którzy mają z różnych względów trudności z codziennym dojeżdżaniem na zajęcia szkolne.

Internat czynny jest 6 dni w tygodniu, od niedzieli (godz. 16.00) do piątku (godz. 17.00).

Na weekend wychowankowie wyjeżdżają do domów rodzinnych.

Mieszkańcom internatu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 3 osobowych z łazienką o wysokim standardzie,
 • całodobową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wyżywienie w stołówce szkolnej (śniadanie, obiad, kolacja),
 • możliwość korzystania ze świetlicy, centrum multimedialnego oraz pokoi socjalnych z podstawowym zapleczem kuchennym,
 • dostęp do Internetu.
 • możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • możliwość korzystania z sali gimnastycznej i fitness na terenie szkoły.

Proponujemy różnorodne formy spędzania czasu wolnego:

 • działalność w Młodzieżowej Radzie Internatu,
 • spotkania i imprezy grupowe,
 • uroczystości ogólnointernackie,
 • konkursy, turnieje,
 • prelekcje i dyskusje na ważne tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych,
 • korzystanie z oferty organizacji i instytucji promujących kulturę i sport,
 • wycieczki,