Technik usług kosmetycznych

forma dzienna, stacjonarna lub zaoczna

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Cykl nauczania:

  • 2 letni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne:

  • w salonach piękności, w pracowni kosmetycznej.

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

  • gabinetach kosmetycznych,
  • w gabinetach odnowy biologicznej,
  • w salonach urody, SPA.

Informacje o zawodzie technik usług kosmetycznych
Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie rodzaju skóry, odróżnianie skóry zdrowej od zmienionej chorobowo, dostosowywanie preparatów kosmetycznych i wykonywanie zabiegów dla potrzeb poszczególnych rodzajów cer, wykonywanie zabiegów manicure i pedicure, stylizację i zdobnictwo paznokci oraz znać podstawy wizażu. Będziesz więc potrafił wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową a także wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.