Kadra


Dyrektor   mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego  mgr Małgorzata Przeździak

Kierownik internatu  mgr Agnieszka Rościńska

Doradca metodyczny  mgr Anna Mikołajewska

Nauczyciele pełnozatrudnieni
mgr Monika Celińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Anna Rola
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Maria Biernacka
mgr Halina Grzeszczuk
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
mgr Anna Kupińska
mgr Anna Mateńka
mgr Mariola Sulej
mgr Ewa Wysokińska
mgr Paweł Zemło
mg Agnieszka Zalewska
mgr Agnieszka  Kołodziej
mgr Anita Makowska+Warmijak
lic. Monika Napiórkowska
mgr Grażyna Pietrych
mgr Anna Semeniuk
mgr Ewa Wysokińska
lic. Katarzyna Jankowska
mgr Anna Mościcka