Kadra


Dyrektor   mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego  mgr Anna Mikołajewska

Kierownik internatu  mgr Agnieszka Rościńska

Doradca metodyczny  mgr Anna Mikołajewska

Nauczyciele pełnozatrudnieni
mgr Monika Celińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Agnieszka  Kołodziej
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Małgorzata Przeździak
mgr Anna Rola
mgr Mariola Sulej
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Katarzyna Bąk
mgr Maria Biernacka
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Grądek
mgr Halina Grzeszczuk
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
mgr Anna Kupińska
mgr Anna Mateńka
mg Agnieszka Mościcka
mgr Dorota Maksymiuk
mgr Marzena Miazek- Banach
lic. Monika Napiórkowska
mgr Anna Semeniuk
mgr Dominika Sierpień
mgr Anna Siedlecka- Marciniuk
mgr Anna Sobolewska- Kita
mgr Beata Świderska- Jaroć
mgr Monika Pytlik
mgr Ewelina Toporowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h