Kadra


Dyrektor   mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego  mgr Małgorzata Przeździak

Kierownik internatu  mgr Agnieszka Rościńska

Doradca metodyczny  mgr Anna Mikołajewska

Nauczyciele pełnozatrudnieni
mgr Monika Celińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Agnieszka  Kołodziej
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Anna Rola
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Maria Biernacka
mgr Bożena Czerniewicz
mgr Halina Grzeszczuk
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Grądek
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
mgr Anna Kupińska
mgr Anita Makowska- Warmijak
mgr Anna Mateńka
mgr Agnieszka  Mościcka
lic. Monika Napiórkowska
lic. Katarzyna Jankowska
mgr Anna Semeniuk
mgr Mariola Sulej
mgr Ewa Wysokińska
mgr Paweł Zemło
mg Agnieszka Zalewska
mgr Ewa Wysokińska
mgr Anna Wierzchowska