Kadra


Dyrektor   mgr Anna Sołtyszewska

Kierownik Szkolenia Praktycznego  mgr Małgorzata Przeździak

Kierownik internatu  mgr Agnieszka Rościńska

Doradca metodyczny  mgr Anna Mikołajewska

Nauczyciele pełnozatrudnieni
mgr Monika Celińska
mgr Katarzyna Kurek
mgr Dorota Próchniewicz
mgr Anna Rola
mgr Anna Wiąckiewicz
mgr Agnieszka Zaniewicz

Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
mgr Krystyna Ambroziak
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Maria Biernacka
lek. med. Beata Bilińska
lic. Justyna Dąbrowska
Dariusz Dubowski
mgr Halina Grzeszczuk
mgr Barbara Frankowska
mgr Aneta Izdebska – Chadaj
mgr Anna Kupińska
mgr Justyna Łazuga
mgr Anna Mateńka
mgr Joanna Mucha
mgr Grzegorz Osial
mgr Jolanta Osińska
lic. Mariola Sulej
mgr Anna Sójka
mgr Renata Pawlikowska
mgr Ewa Wysokińska
mgr Paweł Zemło