W szkole działają koła zainteresowań pozwalające uczniom pogłębiać swoją wiedzę zawodową i rozwijać zainteresowania.

W roku szkolnym 2016/2017 działają m.in. następujące koła zainteresowań:

  • Koło Pierwszej Pomocy
  • Koło Kosmetyczne
  • Koło Masażysty
  • Szkolne Koło PCK
  • Koło Honorowych Dawców Krwi
  • Koło Dentystyczne
  • Koło Multimedialne
  • Wolontariat

Szkolne Koło PCK i Koło Honorowych Dawców Krwi

Szkolne Koło PCK i Honorowych Dawców Krwi zrzesza słuchaczy zainteresowanych ruchem czerwonokrzyskim i ideą honorowego dawstwa krwi oraz wszystkich chętnych do podejmowania prac charytatywnych na rzecz potrzebujących. Skupia ono około 10 osób. Opiekunem koła jest mgr Anna Wiąckiewicz.
W ramach działalności koła jego członkowie na cotygodniowych spotkaniach omawiają tematykę związaną z takimi zagadnieniami jak: historia, struktura i zasady funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża, wolontariat, krwiodawstwo, zdrowy styl życia.
Podczas spotkań koła jego członkowie tworzą tematyczne prezentacje multimedialne dotyczące m.in. idei krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia. Poznają zasoby Internetu związane z honorowym krwiodawstwem, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz portale o tematyce pomocy społecznej. Zamieszczają aktualne informacje w gablocie koła.
Nasze koło aktywnie współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Łukowie, uczestnicząc w podejmowanych przez nie inicjatywach. W listopadzie 2008r. członkowie koła wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym o tematyce honorowego krwiodawstwa, zajmując II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie zrzeszeni w kole organizują na terenie szkoły liczne akcje charytatywne. W ostatnim czasie były to m.in.:
– kwesta pieniężna na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
(maj 2009r.); zebrane środki finansowe wykorzystano na paczki świąteczne dla tych osób,
– zbiórka darów rzeczowych i finansowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi, w ramach akcji „Pomoc dla Powodzian” (maj 2010r.); zebrane produkty, za pośrednictwem Zarządu Rejonowego PCK w Łukowie, przekazano do poszkodowanych mieszkańców województwa lubelskiego; środki finansowe przesłano do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Puławach celem rozdzielenia pomiędzy pokrzywdzonych w powodzi uczniów,
„Stara książka w nowym miejscu”; zebrane książki, za pośrednictwem Biura Poselskiego europosłanki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej zostały przekazane bibliotekom szkolnym z terenu gminy Wilków, których księgozbiory zostały zniszczone podczas powodzi (wrzesień 2010r.),
„Książka za uśmiech” ; zebrane książki dla dzieci, w języku polskim
i rosyjskim, za pośrednictwem Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie, przekazano mieszkańcom Ośrodków dla Uchodźców z terenu województwa lubelskiego (grudzień 2011r.).
Koło włącza się w organizację wielu przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. Były to m.in.:
– powiatowa zbiórka żywności dla „Banku żywności” w Lublinie (wrzesień 2008r.),
– powiatowe Spotkanie Honorowych Dawców Krwi (listopad 2008r., listopad 2009r.),
„Wigilia dla samotnych” (grudzień 2008r.),
– Jubileusz „Nowej Gazety Łukowskiej” (styczeń 2009r.),
– etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (listopad 2009r., 2010r., 2011r.),
„Powiatowy Festyn PCK” (maj 2011r.),
„Akcja Paczka” (grudzień 2011r.).

Członkowie koła prowadzą działania na rzecz promocji idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczności szkolnej. W latach 2009-2011 słuchacze MSZ brali udział w Turnieju organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”, zajmując wyróżnienia w województwie.
Koło współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa OT Łuków. Kierownik tej jednostki przeprowadził dwie prelekcje dla uczniów MSZ, w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa (listopad 2010r. i 2011r.).
Uczniowie zrzeszeni w kole, pod kierunkiem jego opiekuna, przeprowadzili dwie zbiórki krwi pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi,
w ramach społecznej akcji „Krewniacy” (listopad 2009r. i 2010r.).
W uznaniu zasług na rzecz propagowania krwiodawstwa szkoła otrzymała Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa „Twoja Krew Ratuje Życie” (czerwiec 2010r.).