KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W roku szkolnym 2017/2018 działają m.in. następujące koła zainteresowań:

  • Koło farmaceutyczne,
  • Koło masażysty,
  • Koło kosmetyczne,
  • Koło stomatologiczne,
  • Koło PCK i HDK,
  • Szkolny Klub Wolontariatu,
  • Koło pomocy przedmedycznej