Obchody Jubileuszu 60-lecia szkoły

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, jako spadkobierczyni Liceum Medycznego, w roku 2023 obchodzi Jubileusz 60-lecia powstania. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji zmarłych pracowników szkoły, którą
18 października w Kościele p.w. Św. Brata Alberta w Łukowie odprawił proboszcz – ks. Leszek Przybyłowicz. We wspólnej modlitwie wziął udział Poczet sztandarowy szkoły oraz emerytowani pracownicy, Dyrektor, nauczyciele i słuchacze.

Jubileuszowa gala odbyła się 20 października w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Udział w niej wzięli m.in.: Pan Stanisław Gogacz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Ryszard Szczygieł – przedstawiciel Marszałka Województwa, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,  Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Pan Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Pan Władysław Karaś – członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, Pan Piotr Płudowki – Burmistrz Miasta Łuków, Pan Mateusz Popławski – Zastępca Burmistrza Miasta Łuków, Pan Krzysztof Okliński – Przewodniczący Rady Miasta Łuków, Pan Adam Sosnowski – Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Pan Jacek Misiuk – Wicedyrektor LSCDN, Pani Bernarda Machniak – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  Regionu Siedleckiego, dyrektorzy: instytucji współpracujących ze szkołą, szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łukowskiego oraz medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego. Na uroczystość zaproszeni zostali byli i emerytowani pracownicy szkoły. Minutą ciszy uczczona została pamięć zmarłych dyrektorów, kierowników, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W części oficjalnej uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

Przybyłych Gości, uczestników uroczystości i przedstawicieli mediów powitała Pani Anna Sołtyszewska – dyrektor Szkoły Policealnej. Uroczystość prowadziła Pani Agnieszka Zaniewicz – nauczycielka SP-MSZ, absolwentka II LO i Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

W pierwszej części spotkania Pani Dyrektor wprowadziła w temat  historii szkoły medycznej w Łukowie, zapraszając następnie do obejrzenia filmu prezentującego rozwój i osiągnięcia szkoły, nagranego  przez Master TV. Następnie wyróżnieni zostali pracownicy szkoły obchodzący w bieżącym roku również swoje jubileusze 40, 30, 25 i 20-lecia pracy zawodowej. Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska i Kierownik Internatu Pani Agnieszka Rościńska wręczyły im okolicznościowe dyplomy.

Drugą część uroczystości stanowiły podziękowania dla instytucji wspierających funkcjonowanie szkoły. Okolicznościowe statuetki odebrali z rąk Pani Dyrektor przedstawiciele: Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Łukowie, Urzędu Miasta Łuków, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Lubelskiego Samorządowego Centrum, Doskonalenia Nauczycieli, Łukowskiego Ośrodka Kultury, Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”. Podziękowania za wsparcie szkoły podczas realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów otrzymały: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie.

Jubileuszowe statuetki wraz z podziękowaniami za współpracę w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu otrzymały następujące placówki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Centrum Medyczno – Diagnostyczne z Siedlec, Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krynce, Dom Seniora w Świderkach, Apteka Genowefy Kołodziejczyk, Żłobek Miejski Nr 1, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne mgr Katarzyny Jakubiak, Przedszkole Integracyjne Nr 1, Zespół Placówek w Łukowie.

Za długoletnią współpracę Pani Anna Sołtyszewska podziękowała również lokalnym mediom: Master TV i Regionalnemu Portalowi Informacyjnemu Podlasie24.

Okolicznościowe podziękowania za wsparcie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk otrzymali dyrektorzy Szkół Policealnych – Medycznego Studium Zawodowego z Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Chełma, Lublina, Puław, Zamościa oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych z Lublinie.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy uroczystości wysłuchali nastrojowego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Pani Agnieszki Kopeć.

Następnie był czas na wspomnienia oraz gratulacje i życzenia dla społeczności szkolnej składane na ręce Pani Dyrektor Anny Sołtyszewskiej. Głos zabrali: Pan Stanisław Gogacz, Pani Teresa Misiuk, Pan Ryszard Szczygieł, delegacja ze Starostwa Powiatu Łukowskiego na czele z Panem Dariuszem Szustkiem, Pan Piotr Płudowski, Pan Adam Sosnowski i Pani Bernarda Machniak. W imieniu dyrektorów szkół policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego życzenia przekazała Pani Anna Felińska.

Na dalszą część uroczystości Goście zostali zaproszeni do siedziby szkoły, gdzie m.in. przygotowano wystawę fotografii i kronik szkolnych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dokonania pamiątkowego wpisu z okazji Jubileuszu szkoły.

Jubileusz 60 – lecia powstania szkoły medycznej w Łukowie był okazją do tego, aby przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Zostały przywołane wyjątkowe wspomnienia za sprawą obecności emerytowanych dyrektorów, kierowników i pracowników oraz absolwentów. Uroczystość była również okazją do przybliżenia bogatej historii szkoły obecnym uczniom i pracownikom oraz społeczności lokalnej.

Listy gratulacyjne otrzymane przez szkołę:

 

Informacje w lokalnych mediach i na stronach internetowych instytucji:

TVP 3 Lublin

https://lublin.tvp.pl/73578692/60-lat-medycznego-studium-zawodowego-w-lukowie?fbclid=IwAR0AkhSPu7fSS_mC40lyGZ5GN1q2UeqBKOBFE2jCnkdeR2SApgEAhiXW8DY

Łuków.TV

https://lukow.tv/artykul/jubileusz-60-lecia-szkoly/1188161

Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24

https://lukow.podlasie24.pl/region/60-lat-szkoly-medycznej-w-lukowie-20231023144504?fbclid=IwAR3xSCafhPnIfRMaHSnVZijuoKgQZoGoAyOgwcLc_zv8WdGoeW6HEbSt24s

Strona Powiatu Łukowskiego

https://powiatlukowski.pl/jubileusz-60-lecia-powstania-szkoly-medycznej-w-lukowie/?fbclid=IwAR1PK3qMkte63QkXVc7VDHvSkaKaxsN8VsDq1KqluKNRovDsFjzFynwc3o8

TV Master

 

Możliwość komentowania została wyłączona.