Technik elektroniki i informatyki medycznej

w roku szkolnym 2022/2023   szkoła nie ogłosiła naboru na ten kierunek


forma stacjonarna

czas trwania nauki 2 lata,

przez trzy dni w tygodniu;

liczba miejsc 25;

przyjęcie  na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji.

 

Cykl nauczania:

 • dwa lata na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

 • szpitalu,
 • domach pomocy społecznej,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych ,
 • domach pomocy społecznej,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • środowiskowych domach pomocy, hospicjach,
 • środowiskach domowych i najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Informacje o zawodzie 

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).