Spotkanie edukacyjne

Spotkanie edukacyjne

17 grudnia słuchacze naszej szkole wzięli udział w prelekcji na temat astmy, którą przeprowadziła Pani Monika Cabaj – internista, alergolog, pracownik Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego SP ZOZ w Łukowie. Pani Doktor omówiła objawy astmy oraz metody jej leczenia. Zwróciła uwagę na rolę personelu medycznego, zwłaszcza opiekunów medycznych, w opiece nad chorymi na astmę. Słuchacze poznali rodzaje inhalatorów oraz zasady prawidłowego ich użytkowania.

Dziękujemy Pani Monice Cabaj za poświęcony czas i przekazanie uczniom cennej wiedzy.

Tags: No tags

Comments are closed.