Szkolna uroczystość

Szkolna uroczystość


17 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez słuchaczy kierunku Opiekun medyczny. Absolwentki odebrały Dyplomy zawodowe i Świadectwa ukończenia szkoły. Najlepsi otrzymali Listy referencyjne, nagrody książkowe i dyplomy. Panie kończące szkołę podziękowały swojemu wychowawcy – p. Annie Sołtyszewskiej oraz nauczycielom uczącym. Przekazały uzupełnioną Księgę Darów i Złotą Księgę, złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.

Absolwentki przyjęły od społeczności szkolnej życzenia powodzenia w pracy zawodowej i gratulacje z powodu 100% zdawalności egzaminu zawodowego.

W drugiej części uroczystości wręczone zostały indeksy słuchaczkom I sem. Opiekunki dziecięcej, rozpoczynającej naukę w naszej szkole od semestru zimowego.  Odbyło się ślubowanie z udziałem przedstawicieli I roczników kierunków: Technik farmaceutyczny, Podolog, Technik usług kosmetycznych, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Technik sterylizacji medycznej i Opiekunka dziecięca.


 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.