19 listopada słuchacze III sem. kierunku Podolog uczestniczyli w szkoleniu: „Podochirurgia w praktyce podologa: terapia wrastającej i wkręcającej się płytki paznokciowej” w Poradni Chorób Stopy w Warszawie.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu terapii wrastającej i wkręcającej się płytki paznokciowej oraz roli podologa w zespole interdyscyplinarnym.