Zajęcia na kierunku terapeuta zajęciowy

Słuchaczki IV sem. terapeuty zajęciowego miały okazję przekonać się z jakimi problemami i ograniczeniami borykają się osoby starsze na co dzień. Posłużył im do tego symulator starości. Był to też przyczynek do tego, aby zastanowić się jakie metody i techniki terapeutyczne można zastosować w pracy z seniorem, aby działania były jak najbardziej adekwatne do potrzeb i możliwości osób starszych.

Tags: No tags

Comments are closed.