Zarządzenie dyrektora

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO
IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUKOWIE
Z DNIA 11.03.2020r.

w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej
–Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.

Na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. zamieszczonego na stronie www.gov.pl w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, oraz na podstawie Ustawy  „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

zarządza się:                     

§1

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa
w dniach od 12-25.03.2020r. ograniczyć czasowo zajęcia.

§2

Szkoła nie prowadzi w wyżej wymienionym okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§3

Nauczyciele zobowiązani są w dniach 12-13.03.2020r. do zabezpieczania sprzętu w pracowniach specjalistycznych i przeprowadzenia, we współpracy z pracownikami obsługi, dezynfekcji.

§4

 W dniach 16-25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta. Nauczyciele pozostają w stanie gotowości  do pracy.

§5

Zaleca się :

  • Często myć ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos. Zachowywać co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Numer- 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci informują, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.