Kontynuacja współpracy z „Orlętami Łuków”

10 listopada słuchacze III sem. kierunku Podolog, pod kierunkiem Pani Moniki Napiórkowskiej, spotkali się z zawodnikami Klubu Sportowego „Orlęta Łuków” z rocznika 2014. Rodzice wysłuchali prelekcji o prawidłowościach anatomiczno – fizjologicznych stopy dziecka, a młodzi sportowcy skorzystali z przesiewowych badań podologicznych.
Tags: No tags

Comments are closed.