Szkolenie zawodowe

Szkoła policealna Medyczne Studium Zwodowowe

19 stycznia uczennice III sem. kierunku higienistka stomatologiczna ukończyły szkolenie: „Mechaniczna i chemiczna kontrola biofilmu” zorganizowane przez firmę „Procter and Gamble” pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS. K

Dzięki udziałowi w szkoleniu, słuchaczki dowiedziały się, czym jest biofilm i jakie są metody chemiczne oraz mechaniczne zwalczania go. Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat oraz upominek w postaci szczoteczki magnetycznej. Gratulujemy

Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

zaniekończenie roku spmsz
foto: SPMSZ Łuków

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą przygotował Samorząd Uczniowski.
Pani Kierownik szkolenia praktycznego odczytała list Ministra Edukacji i Nauki z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Opiekun Samorządu Uczniowskiego omówiła wyniki nauczania i frekwencję poszczególnych zespołów klasowych. Na forum wyróżnieni zostali słuchacze, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w szkole.