Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

zaniekończenie roku spmsz
foto: SPMSZ Łuków

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą przygotował Samorząd Uczniowski.
Pani Kierownik szkolenia praktycznego odczytała list Ministra Edukacji i Nauki z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Opiekun Samorządu Uczniowskiego omówiła wyniki nauczania i frekwencję poszczególnych zespołów klasowych. Na forum wyróżnieni zostali słuchacze, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w szkole.

Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska, wraz z wychowawcami semestrów kończących szkołę z kierunków: technik usług kosmetycznych – forma dzienna i zaoczna, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekunka dziecięca i podolog, wręczyła świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i dyplomy najlepszym słuchaczom. Absolwenci, którzy wyróżnili się postawą zawodową, wiedzą i wysokim poziomem umiejętności zawodowych otrzymali listy referencyjne. Przedstawiciele kończących szkołę złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, następnie podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich naukę, a zwłaszcza w przygotowanie do egzaminu zawodowego. W imieniu nauczycieli, absolwentów pożegnała Pani Monika Napiórkowska.

W dalszej części uroczystości, Pani Dyrektor podsumowała pracę szkoły w II semestrze. Pogratulowała słuchaczom i nauczycielom sukcesów w konkursach na szczeblu wojewódzkim, podziękowała za zaangażowanie w działania podejmowane na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Dyplomami za wysokie wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz aktywną pracę na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, jak też pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu wyróżnieni zostali uczniowie II semestrów.

Możliwość komentowania została wyłączona.