Współpraca z SP ZOZ w Łukowie

Zdobytą w naszej szkole wiedzę i praktyczne umiejętności słuchacze IV sem. kierunku Podolog doskonalą podczas działań na rzecz chorych
przebywających w SP ZOZ w Łukowie.

Niosą pomoc w zakresie pielęgnacji stóp pacjentom Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego.

Możliwość komentowania została wyłączona.